Pověst máte jen jednu.

Jedno přísloví říká: "Dobré jméno je třeba si udržet čisté jako bílé plátno." Toto naznačuje, jak je důležité pečovat o svou pověst a jak těžké může být ji obnovit, pokud je jednou pošpiněna. Jakmile se na vaši pověsti objeví škraloup, může být velmi obtížné ji udržet neposkvrněnou.
Škodí vám někdo na Internetu? Vaše konkurence, bývalý partner nebo třeba nespokojený zákazník? Vaše online pověst – vaše online reputace je poškozena a je třeba zakročit. Svěřte se do rukou odborníků.

Lepší je opravit chybu, než ji ignorovat

V zahraničí je podobná služba známá jako online reputation management, ve zkratce ORM, my však raději užíváme srozumitelnější výraz ochrana reputace nebo také vylepšování pověsti na internetu.

Jak naše služba ochrany on-line pověsti funguje?

Neutralizace negativních příspěvků

Tato činnost zahrnuje snahu o zmírnění nebo odstranění negativních komentářů a příspěvků v internetových diskuzích, které mohou poškozovat reputaci klienta.

Eliminace negativních informací

Služba se zaměřuje na odstraňování nebo minimalizaci dostupnosti negativních informací o klientovi na internetu.

Monitoring a identifikace původců

Provádí se pravidelný dohled nad internetem s cílem identifikovat zdroje negativních sdělení a reagovat na ně vhodným způsobem.

Rozvoj vztahu s médii

Budování a udržování pozitivních vztahů s provozovateli internetových platforem a médií, aby bylo možné efektivněji řešit problémy spojené s negativními informacemi.

Akvizice škodících médií 

Zahrnuje kroky jako je nákup domén nebo médií, která škodí reputaci klienta, a další strategie zaměřené na ochranu a vylepšení pověsti, jako je posouvání negativních informací na méně viditelné pozice ve vyhledávačích.

Důraz na soukromí klientů

Služba klade velký důraz na ochranu soukromí klientů, ať už jde o společnosti, soukromé osoby nebo veřejně známé osobnosti. Informace o klientech jsou považovány za obchodní tajemství a jsou chráněny před zveřejněním.
Tyto kroky dohromady tvoří komplexní přístup k ochraně a vylepšení online pověsti klientů, a to prostřednictvím proaktivních a reaktivních metod.

V digitálním věku může být vaše online jméno poškozeno rychleji, než si myslíte

Narazili jste na negativní komentáře, nespravedlivé obvinění, nebo škodlivé informace online? Nejste v tom sami. Konkurence, bývalí partneři, či nespokojení zákazníci mohou vaši online reputaci poškodit v okamžiku. Ale je možné se bránit.

Představte si svět, kde vaše online pověst září čistotou, kde negativní komentáře a informace jsou účinně neutralizovány a vaše dobré jméno je obnoveno a chráněno. Naše služby ochrany reputace nabízí právě to – od neutralizace negativních příspěvků a eliminace škodlivých informací po monitoring a rozvoj pozitivních vztahů s online médii. Vše s důrazem na vaše soukromí a s cílem posunout negativní informace na méně viditelné pozice.

Nemusíte čelit online hrozbám sami. Svěřte ochranu své pověsti do rukou odborníků. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme vaši online reputaci nejen obnovit, ale i zlepšit. Vaše pověst máte jen jednu – učiňte krok k jejímu ochránění nyní!

Tak už neztrácejte čas, rovnou nás kontaktujte

Časté otázky a odpovědi o ochraně reputace

Jak rychle můžete začít pracovat na opravě mé online pověsti?

Naše práce na opravě vaší online pověsti začíná ihned po obdržení vaší žádosti a po provedení počáteční analýzy vaší situace. Tento proces zahrnuje identifikaci negativních informací, které ovlivňují vaši reputaci, a vytvoření strategie pro jejich adresování. Rychlost, s jakou vidíte výsledky, může záviset na různých faktorech, včetně rozsahu a povahy negativních informací. V některých případech můžeme dosáhnout prvních úspěchů již během několika dní, jak ukazuje naše případová studie, kde jsme odstranili 30% závadných stránek během prvního dne.

Jaké metody používáte k odstranění negativních informací z internetu?

Používáme kombinaci právních, technických a komunikačních strategií pro odstraňování nebo minimalizaci negativních informací. To zahrnuje jednání s provozovateli webů a online platformami, použití SEO (optimalizace pro vyhledávače) technik pro posunutí negativních informací na nižší pozice ve vyhledávacích výsledcích a v některých případech i právní kroky proti stránkám šířícím nepravdivé nebo poškozující informace. Součástí strategie je také vytváření pozitivního obsahu, který pomáhá zlepšit vaši online reputaci.

Jak dlouho trvá, než se moje online reputace zlepší?

Doba potřebná k zlepšení vaší online reputace se může výrazně lišit v závislosti na konkrétní situaci. V některých případech můžeme dosáhnout pozitivních výsledků již během několika týdnů, zatímco v jiných, zejména při složitějších případech, může proces trvat měsíce. Je důležité mít realistická očekávání a pochopit, že oprava reputace je často postupný proces, který vyžaduje trvalé úsilí a strategii

Jak mohu zabránit poškození mé online pověsti v budoucnosti?

Prevence je klíčovou součástí ochrany vaší online reputace. Doporučujeme pravidelný monitoring internetu, aby bylo možné rychle identifikovat a řešit potenciální hrozby pro vaši reputaci. Také je důležité budovat silnou online přítomnost prostřednictvím kvalitního obsahu a pozitivních online aktivit, které mohou pomoci chránit vaši reputaci před negativními útoky. Vzdělávání zaměstnanců a členů organizace o důležitosti online reputace a správném chování na sociálních médiích může také výrazně snížit rizika.

Jak mohu sledovat vývoj opravy mé online reputace?

Klientům poskytujeme pravidelné aktualizace a zprávy o pokroku v opravě jejich online reputace. Tyto zprávy mohou zahrnovat informace o odstraněných nebo minimalizovaných negativních informacích, pokroku v SEO strategiích a zlepšeních ve vyhledávacích výsledcích. Komunikace s našimi klienty je pro nás prioritou, abychom zajistili, že jsou plně informováni o veškerých krocích podniknutých k ochraně a vylepšení jejich online pověsti.