SEO bez odkazů? Jako jídlo bez soli. 

Sůl nad zlato, tvrdí známá česká pohádka. A odkazy jsou v SEO podobně nebytné jako ta sůl, jsou prostě nezastupotelné. Můžete se snažit vařit bez soli jak kreativně chcete, ale za chvilku sami přijdete na to, že to bez ní prostě nejde. A dělat on-line marketing a chtít uspět ve vyhledávačích bez zpětných odkazů? Čím dřív přijdete na to, že je to nesmysl, tím rychleji si dopřejete pořádnou baštu!

Budování odkazů je jedním ze základních pilířů každé optimalizace pro vyhledávače (SEO). Je založeno na budování sítě odkazů na webových stránkách, které Googlu prokazují vaši autoritu v dané oblasti. Princip doporučování autorit vychází z předpokladu, že ten zdroj, o kterém referují ostatní, je hodnotnějším a důvěryhodnějším, než ty, na které se neodkazuje, o “kterých se nemluví”.

Prostřednictvím odkazů z autoritativních stránek objevují webové vyhledávače nový obsah, který mají indexovat, a chápou, jak spolu stránky souvisejí. Tyto vztahy (zpětné odkazy) odhalují skutečnou relevanci webové stránky, která je zásadní pro vysokou pozici ve výsledcích vyhledávání. Proto nestačí pouze vytvořit web se přístupným designem, zlepšit rychlost načítání a vytvořit relevantní obsah.

Je čas podívat se na budování odkazů a vybudovat výkonnou síť odkazů na vaše webové stránky! Je čas na linkbuilding.

Jak takový linkbuilding probíhá?

Analýza odkazů a konkurence

Prvním krokem je důkladná analýza aktuálního stavu vašich webových stránek a klíčových slov, která jsou relevantní pro vaši oblast podnikání. Na základě této analýzy se vytvoří strategie a plán akcí, které povedou k zlepšení viditelnosti stránek ve vyhledávačích.

Cílení na relevantní zdroje

Prvním krokem je důkladná analýza aktuálního stavu vašich webových stránek a klíčových slov, která jsou relevantní pro vaši oblast podnikání. Na základě této analýzy se vytvoří strategie a plán akcí, které povedou k zlepšení viditelnosti stránek ve vyhledávačích.

Měření posunů ve vyhledávačích

Druhým krokem je provedení technických úprav na stránkách, které zlepší přístupnost a indexaci pro vyhledávače. To zahrnuje např. optimalizaci kódu, zrychlení načítání, vytváření SEO-friendly URL adres, obsahové úpravy, jako je vytváření kvalitního a relevantního obsahu, optimalizace klíčových slov a zlepšení navigace webu.

Co je to budování zpětných odkazů neboli link building?

Cílem linkbuildingu je vybudovat síť odkazů na stránku, aby se zvýšila návštěvnost z vyhledavačů a posílila její autorita ve vyhledávačích.

Odkazy mohou být buď externí, nebo interní. Z hlediska linkbuildingu jsou externí z jiných stránek, označované také jako zpětné nebo příchozí odkazy. V Mediatoring se zabýváme právě těmi.

Tyto odkazy ukazují Googlu popularitu a autoritu stránky na trhu. Vyhledávač zkoumá odkazy vedoucí na web a zjišťuje, jak často je web citován a jaká je kvalita těchto odkazů.

Vyhledávače vyhodnocují tyto odkazy, aby pochopili kvalitu a relevanci stránky, a tedy i to, zda si zaslouží lepší umístění ve výsledcích vyhledávání. Čím více odkazů je získáno z důvěryhodných a populárních webů, tím relevantnější je web podle Googlu a Seznamu v dané oblasti.

Jako při každém rozhodování ve světě SEO je však třeba nejprve brát ohled na uživatele a teprve poté se starat o robota.

Z tohoto důvodu jsou odkazy především způsobem, jak zlepšit uživatelský zážitek tím, že mu umožní objevit další obsah při prohlížení stránky. Místo umělého tlačení na budování odkazů tedy přidáváme odkazy tehdy, když mají pro uživatele smysl. Díky této strategii tak získáte nejenom body u vyhledávačů, ale i přímou návštěvnost.

Chcete zvýšit viditelnost svého webu a posílit jeho autoritu ve vyhledávačích? Nechte nám pomoci! Kontaktujte nás ještě dnes a společně vytvoříme strategii budování odkazů, která posune vaše podnikání na další úroveň. Nečekejte, ať vaše stránky získají zaslouženou pozornost a návštěvnost. Stačí jediný klik a my se postaráme o zbytek. Nechte nás být klíčem k úspěchu vašeho online podnikání!
Tak už neztrácejte čas, rovnou nás kontaktujte

Časté otázky a odpovědi o zpětných odkazech

Jak to všechno začalo? Z čeho vychází princip linbuildingu v SEO?

Odkazy jsou důležité od samého počátku webu. World Wide Web – vesmír známý dnes jako Internet – lze jednoduše definovat jako obrovskou sukupinu vzájemně propojených dokumentů. Za tato spojení jsou zodpovědné právě odkazy, jež umožňují uživatelům procházet mezi stránkami, weby, obrázky, videi a dalšími soubory.

Vyhledávače se při procházení a hodnocení webových stránek spoléhají, stejně jako lidé, na odkazy. Na počátku Internetu se vyhledávače omezovaly na indexování a uspořádání stránek v abecedním pořadí nebo v adresářích (umění, sport, zprávy atd.). Stránky se musely zaregistrovat, aby se v těchto indexech objevily. To jsme někdy v polovině devadesátých let dvacátého století. Prim hrály tehdy katalogy, rozcestníky a portály typu Yahoo. V době, kdy existovalo relativně málo webů, byl tento způsob procházení webu absolutně v pořádku. Jakmile se však dramaticky zvýšil objem uživatelů, webových stránek, obsahu a vyhledávání, vyhledávače musely zlepšit své algoritmy, aby poskytovaly lepší výsledky vyhledávání.

Nejprve proto vyhledávače odstranily nutnost registrace webů. Poskytovatelé vyhledávání začali sami aktivně hledat weby, které by indexovali, katalogizovali a zařadili do svých databází. A takto to de facto funguje dodnes: odkazy odhalují webové cesty robotům vyhledávačů, kteří procházejí webové stránky a indexují nový obsah nebo aktualizace.

PageRank zohledňoval několik faktorů, podle kterých se weby řadily do indexu vyhledávání. Algoritmus analyzoval obsah stránky na základě klíčových slov a její popularitu na internetu měřenou prostřednictvím sítě odkazů. Cílem bylo změřit relevanci stránky podle počtu odkazů, které získala z jiných stránek. Byla přitom použita stejná logika jako v akademické sféře: čím více citací autor obdrží, tím větší má v daném oboru autoritu. Čím více odkazů tedy web obdrží, tím je v dané oblasti relevantnější.

Poté již nemělo smysl řadit weby podle abecedy. Bylo nutné analyzovat, co stránky nabízejí a zda obsahují odpovědi, které uživatelé hledají. V tomto bodě příběhu se do popředí dostala společnost Google. Nejpopulárnější vyhledávač na světě v současnosti zahájil svou cestu zavedením algoritmu, který způsobil revoluci ve vyhledávání: PageRank.

Netrvalo dlouho a začali na to reagovat i první “SEO optimalizátoři” – lidé, kteří si uvědomili, že k tomu, aby se stránka stala úspěšnou, je třeba, aby se o ní lidé dozvěděli. A kde jinde, než na prvních pozicích ve vyhledávačích. Začaly vycházet první publikace a studie. U nás v Česku byla jednou z prvních publikací ta pod názvem Velký průvodce SEO od Michala Kubíčka, současného majitele agentury Mediatoring.

Programátoři vyhledávačů si brzy si uvědomili, že počet odkazů k měření relevance webu nestačí, protože SEO konzultant – linkbuilder může jednoduše vytvořit stovky odkazů. Google tedy začal zohledňovat rozmanitost a kvalitu stránek, na které směřovaly zpětné odkazy. Seznam pak začal používat algoritmus postavený na obdobném, i když ne zcela totožném základě. Algoritmy vyhledávačů definovali, že když kvalitní stránky z různých domén vytvářejí odkazy, stránka, na kterou odkazují, získává část jejich autority, běžně označované jako link juice. Stránka, která odkazuje na jinou, ukazuje webovým vyhledávačům cestu, kterou se mají vydat, a adresy URL, s nimiž sdílí svou autoritu. Odkazy jsou proto pro procházení a hodnocení webových stránek ve vyhledávačích zásadní.

Jak vyhledávače hodnotí odkazy?

Algoritmus Google používá k hodnocení stránek stovky faktorů, mezi které patří i hodnocení odkazů. Stále důležitým faktorem je počet odkazů. I dnes je toto kritérium stále jedním z nejdůležitějších faktorů při hodnocení odkazů Googlem, nelze ho však posuzovat izolovaně. Nemá smysl získávat množství odkazů ze stránek, které nejsou relevantní a spolehlivé. Je třeba sladit kvantitu s dalšími faktory, jako je např. rozmanitost odkazů. Představte si, že jste členy fotbalového týmu a všichni spoluhráči o vás tvrdí, že jste skvělý útočník. Budiž. Asi nebude špatný. Ale pokud to o vás začnou říkat i soupeři, trenéři jiných týmů, sportovní novináři a agenti, něco na tom asi opravdu bude. Vaše cena vzroste.

Stejně uvažuje i Google. Pro vyhledávač prozrazuje web silnější autoritu, když na něj vedou odkazy z několika různých domén. Proto je do hodnocení zahrnuta i rozmanitost odkazů. S tím souvisí i kontext odkazů. Když zůstaneme u příkladu s fotbalisty, pravděpodobně vám ve vaší kariéře pomohou články o vaší hře na stránkách sportovních rubrik, než ty z bulvárních deníků o tom, kde s kým a co jste dělali.

Google a Seznam může také pochopit kontext kolem odkazu, aby posoudil, zda je skutečně relevantní. Pro začátek vyhledávač chápe, že odkazy z webů, které se týkají stejného oboru jako cílový web, jsou cennější, protože je pravděpodobnější, že jsou relevantní pro publikum webu. Také vyhodnocuje slova, která se vyskytují v okolí odkazu, tzv. ko-výskyt. Ta pomáhají vyhledávači pochopit téma stránky a to, zda odkaz dává v daném kontextu smysl. Proto u nás v Mediatoring velmi rádi využíváme odkazy z kontextově souvisejících webů a článků – využíváme k tomu např. systém na nákup článků Placla.

Kromě slov vyhodnocuje Google také další odkazy, které se nacházejí v blízkosti. Pokud jsou to také odkazy na kvalitní stránky, získává stránka větší relevanci a přenáší více link juice. Samozřejmě také toho záleží také na pozici odkazů. Pokud je součástí hlavního obsahu stránky, jako je třeba právě článek, je velká šance, že bude vložen s redakčním záměrem a ve výsledku dosáhne větší hodnoty, zejména na začátku textu. Pokud se však nachází v záhlaví nebo zápatí a opakuje se na všech stránkách dané domény, je pravděpodobnější, že bude plnit roli pouhého generování zpětného odkazu, a proto je ceněn méně.

Důležitým faktorem je samotný text odkazu – tzv. anchor text (text kotvy). jde vlastně o text, na který lze kliknout. Ten hodně vypovídá o odkazované stránce. Obvykle obsahuje klíčové slovo nebo krátký popis toho, co uživatel po kliknutí na odkaz na stránce najde. Google proto tento faktor využívá při indexování stránek. Současně je v tomto případě vhodné pamatovat na rozmanitost. Když budou všichni unisono volat, že jste SUPER HRÁČ, bude to znít dobře, ale trošku uměle, nemyslíte? Vyhledávač nechce být klamán.

Pokud se proto stejné klíčové spojení nebo klíčové slovo používá opakovaně ve všech zpětných odkazech, bude Google toto nepřirozené použití považovat za použití black hat technik. Když jsou zpětné odkazy získávány přirozeně, texty kotev bývají různorodé. A důvěryhodné. Společně s PageRankem proto prošel vývojem i tzv. TrustRank, který se zajímá o důvěryhodnost a spolehlivost stránek. Čím blíže tedy máte k důvěryhodným webům, tím důvěryhodněji se Googlu jevíte a tím více link juice získáte. Důvěryhodné weby jsou ty, které pomáhají vytvářet bezpečnější a relevantnější web pro uživatele. Při posuzování spolehlivosti vyhledávací algoritmus zohledňuje mimo jiné faktory, jako je stáří domény, používání bezpečnostních certifikátů a kvalita obsahu.

Rychlost získávání odkazů je dalším z faktorů, který vyhledávače sledují. V počátcích SEO byly zpětné odkazy klíčovým nástrojem black hat technik – praktik používaných k oklamání vyhledávačů. Mnoho webových stránek vytvářelo odkazové farmy nebo používalo rozsáhlé schémata nákupu, výměny a prodeje odkazů. Tím rychle získávaly zpětné odkazy. Aby tomu Google čelil, posílil svůj algoritmus, aby tyto praktiky identifikoval a penalizoval. Jedním ze zdrojů pro měření je to, jak rychle vaše stránky získávají odkazy. Získání mnoha odkazů v krátkém období obvykle naznačuje schéma black hat, protože přirozený odkazový profil má postupný růst. Proto nikdy nezahajujeme spolupráci, pokud má zákazník zájem pouze o jednorázovou kampaň a rychlé získání kvanta zpětných odkazů. Zakládáme si naopak na dlouhodobé spolupráci. S řadou klientů řešíme linkbuilding i více jež deset let.

Jak dlouho trvá, než uvidím výsledky budování odkazů?

Časový rámec pro viditelné výsledky budování odkazů se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako je konkurence ve vašem odvětví, kvalita a množství odkazů, které získáte, a aktuální stav vašeho odkazového profilu.

Obvykle můžete očekávat první pozitivní výsledky po několika měsících aktivního budování odkazů. Nicméně, budování odkazů je dlouhodobá strategie, a tak je důležité mít trpělivost a pravidelně monitorovat vývoj vašich odkazů a SEO výsledků. Dlouhodobá a systematická práce na budování odkazů vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků a udržitelného růstu vašeho webu.

Jaký je proces budování odkazů?

Proces budování odkazů začíná analýzou odkazového profilu vašich konkurentů a identifikací potenciálních zdrojů odkazů. Poté vytváříte obsah, který je atraktivní pro odkazy, a komunikujete s majiteli relevantních webových stránek s nabídkou spolupráce nebo výměny odkazů.

Je důležité mít strategii pro udržení a rozšíření odkazového portfolia. To zahrnuje pravidelné monitorování a aktualizaci odkazového profilu, sledování vývoje SEO výsledků a optimalizaci strategie podle nových poznatků.

Kvalita odkazů je prioritou při budování odkazů. Získávání odkazů z relevantních a autoritativních zdrojů má větší hodnotu než hromadné získávání odkazů z nízkokvalitních webů.

Co je budování odkazů a proč je důležité?

Budování odkazů je strategie SEO, která spočívá v získávání zpětných odkazů z externích webových stránek. Tato praxe je klíčová pro zlepšení pozice vašich stránek ve výsledcích vyhledávání a získání autority ve vašem odvětví. Zpětné odkazy jsou vnímány vyhledávači jako důkaz důvěryhodnosti a relevance vašich stránek, což může vést k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání a vyšší návštěvnosti.

Proces budování odkazů zahrnuje identifikaci vhodných zdrojů odkazů, vytváření obsahu atraktivního pro odkazy, komunikaci s majiteli relevantních webových stránek a sledování výsledků. Investice do budování odkazů může pomoci vašemu webu vystoupit nad konkurencí a získat uživatelskou pozornost.

Je důležité mít na paměti, že kvalita odkazů je klíčová. Získávání zpětných odkazů z relevantních a autoritativních zdrojů je důležité, zatímco odkazy z nízkokvalitních webů mohou poškodit vaše SEO úsilí.