Jak vyhledávače hodnotí odkazy?

FAQ

Algoritmus Google používá k hodnocení stránek stovky faktorů, mezi které patří i hodnocení odkazů. Stále důležitým faktorem je počet odkazů. I dnes je toto kritérium stále jedním z nejdůležitějších faktorů při hodnocení odkazů Googlem, nelze ho však posuzovat izolovaně. Nemá smysl získávat množství odkazů ze stránek, které nejsou relevantní a spolehlivé. Je třeba sladit kvantitu s dalšími faktory, jako je např. rozmanitost odkazů. Představte si, že jste členy fotbalového týmu a všichni spoluhráči o vás tvrdí, že jste skvělý útočník. Budiž. Asi nebude špatný. Ale pokud to o vás začnou říkat i soupeři, trenéři jiných týmů, sportovní novináři a agenti, něco na tom asi opravdu bude. Vaše cena vzroste.

Stejně uvažuje i Google. Pro vyhledávač prozrazuje web silnější autoritu, když na něj vedou odkazy z několika různých domén. Proto je do hodnocení zahrnuta i rozmanitost odkazů. S tím souvisí i kontext odkazů. Když zůstaneme u příkladu s fotbalisty, pravděpodobně vám ve vaší kariéře pomohou články o vaší hře na stránkách sportovních rubrik, než ty z bulvárních deníků o tom, kde s kým a co jste dělali.

Google a Seznam může také pochopit kontext kolem odkazu, aby posoudil, zda je skutečně relevantní. Pro začátek vyhledávač chápe, že odkazy z webů, které se týkají stejného oboru jako cílový web, jsou cennější, protože je pravděpodobnější, že jsou relevantní pro publikum webu. Také vyhodnocuje slova, která se vyskytují v okolí odkazu, tzv. ko-výskyt. Ta pomáhají vyhledávači pochopit téma stránky a to, zda odkaz dává v daném kontextu smysl. Proto u nás v Mediatoring velmi rádi využíváme odkazy z kontextově souvisejících webů a článků – využíváme k tomu např. systém na nákup článků Placla.

Kromě slov vyhodnocuje Google také další odkazy, které se nacházejí v blízkosti. Pokud jsou to také odkazy na kvalitní stránky, získává stránka větší relevanci a přenáší více link juice. Samozřejmě také toho záleží také na pozici odkazů. Pokud je součástí hlavního obsahu stránky, jako je třeba právě článek, je velká šance, že bude vložen s redakčním záměrem a ve výsledku dosáhne větší hodnoty, zejména na začátku textu. Pokud se však nachází v záhlaví nebo zápatí a opakuje se na všech stránkách dané domény, je pravděpodobnější, že bude plnit roli pouhého generování zpětného odkazu, a proto je ceněn méně.

Důležitým faktorem je samotný text odkazu – tzv. anchor text (text kotvy). jde vlastně o text, na který lze kliknout. Ten hodně vypovídá o odkazované stránce. Obvykle obsahuje klíčové slovo nebo krátký popis toho, co uživatel po kliknutí na odkaz na stránce najde. Google proto tento faktor využívá při indexování stránek. Současně je v tomto případě vhodné pamatovat na rozmanitost. Když budou všichni unisono volat, že jste SUPER HRÁČ, bude to znít dobře, ale trošku uměle, nemyslíte? Vyhledávač nechce být klamán.

Pokud se proto stejné klíčové spojení nebo klíčové slovo používá opakovaně ve všech zpětných odkazech, bude Google toto nepřirozené použití považovat za použití black hat technik. Když jsou zpětné odkazy získávány přirozeně, texty kotev bývají různorodé. A důvěryhodné. Společně s PageRankem proto prošel vývojem i tzv. TrustRank, který se zajímá o důvěryhodnost a spolehlivost stránek. Čím blíže tedy máte k důvěryhodným webům, tím důvěryhodněji se Googlu jevíte a tím více link juice získáte. Důvěryhodné weby jsou ty, které pomáhají vytvářet bezpečnější a relevantnější web pro uživatele. Při posuzování spolehlivosti vyhledávací algoritmus zohledňuje mimo jiné faktory, jako je stáří domény, používání bezpečnostních certifikátů a kvalita obsahu.

Rychlost získávání odkazů je dalším z faktorů, který vyhledávače sledují. V počátcích SEO byly zpětné odkazy klíčovým nástrojem black hat technik – praktik používaných k oklamání vyhledávačů. Mnoho webových stránek vytvářelo odkazové farmy nebo používalo rozsáhlé schémata nákupu, výměny a prodeje odkazů. Tím rychle získávaly zpětné odkazy. Aby tomu Google čelil, posílil svůj algoritmus, aby tyto praktiky identifikoval a penalizoval. Jedním ze zdrojů pro měření je to, jak rychle vaše stránky získávají odkazy. Získání mnoha odkazů v krátkém období obvykle naznačuje schéma black hat, protože přirozený odkazový profil má postupný růst. Proto nikdy nezahajujeme spolupráci, pokud má zákazník zájem pouze o jednorázovou kampaň a rychlé získání kvanta zpětných odkazů. Zakládáme si naopak na dlouhodobé spolupráci. S řadou klientů řešíme linkbuilding i více jež deset let.

Další otázky a odpovědi