Co je copywriting a SEO copywriting?

FAQ

Copywriting je uměním psaní textů, které mají za cíl přesvědčit čtenáře, zaujmout je a motivovat k nějakému konkrétnímu akci, například k nákupu produktu nebo využití služby. SEO copywriting je specializací copywritingu, která se zaměřuje na použití klíčových slov a frází, aby byl obsah webových stránek lépe viditelný a indexovatelný pro vyhledávače, jako je Google. Cílem je dosáhnout vyšších pozic ve výsledcích vyhledávání.

Copywriting a SEO copywriting jsou odlišné, ale vzájemně propojené disciplíny týkající se psaní textu pro různé účely.

Copywriting je uměním psaní textů, které mají za cíl přesvědčit a motivovat čtenáře k provádění určité akce. Tato akce může zahrnovat nákup produktu, vyplnění formuláře, stahování e-knihy, přihlášení k odběru zpravodaje nebo jiné interakce s obsahem. Copywriting se často používá v reklamě, marketingových kampaních, na webových stránkách, v e-mailech, letácích a jiných komunikačních materiálech. Hlavním cílem copywritingu je oslovit čtenáře, zaujmout ho a přesvědčit ho o hodnotě a výhodách nabízeného produktu nebo služby. Copywriteri se snaží psát persuazivní a emocionálně poutavé texty, které vedou ke konverzi, tj. k tomu, aby čtenáři provedli požadovanou akci.

Oproti tomu SEO copywriting je specializovanou formou copywritingu, která se zaměřuje na psaní textů tak, aby byly optimalizované pro vyhledávače (Search Engine Optimization – SEO). To zahrnuje správné použití klíčových slov a frází, které jsou relevantní pro téma obsahu a které potenciální uživatelé vyhledávají ve vyhledávačích. Cílem SEO copywritingu je zlepšit viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávání a přilákat organický provoz.

Další otázky a odpovědi